TOP PVP

Pos Name Clan PVP's PK's
Jota Renegados 152 37
Lolo ThaiLanD 135 59
AtoMz ThaiLanD 85 35
Flamboyant - 58 19
ROE ThaiLanD 52 28
DeathLaS ThaiLanD 47 47
Um3relLaz ThaiLanD 46 34
KingWizad ThaiLanD 43 57
Haku NeverGiveUp 40 87
10º Yubel Checkmate 38 12
11º Seduction - 33 6
12º SonyaBlade - 32 6
13º KingWizadIII ThaiLanD 31 18
14º PredatoR ThaiLanD 29 24
15º SpellRolla Renegados 27 77
16º JaMeJi ThaiLanD 24 0
17º CoolDown ThaiLanD 22 14
18º DOmal OSneutros 22 2
19º Doroth Renegados 22 4
20º HaZard ThaiLanD 20 16
21º Lully Renegados 19 13
22º MiaKhalifa - 19 14
23º samwell Renegados 17 3
24º KingWiZadII ThaiLanD 16 22
25º Lory Renegados 14 10
26º Vz ThaiLanD 14 5
27º Ryuki Diabos 13 28
28º 0vi0 ThaiLanD 12 3
29º Vogoth WarriorSociety 11 7
30º abuc pips 10 3
31º AiLeeN ThaiLanD 10 4
32º Dallius Renegados 10 0
33º Moonglow OSneutros 10 1
34º zz1 ThaiLanD 10 5
35º Kimimaro Checkmate 9 6
36º LehTalBoW Renegados 9 3
37º Malvadeza Checkmate 9 0
38º RanZum - 9 1
39º zz2 ThaiLanD 9 0
40º Rola Renegados 8 6
41º LaYs ThaiLanD 7 8
42º litlestar NeverGiveUp 7 5
43º Lopht Checkmate 7 1
44º OxeS - 7 8
45º Perotz Checkmate 7 1
46º Yamazaki WarriorSociety 7 1
47º Byro LatinsWarrior 6 0
48º Cz ThaiLanD 6 1
49º DeathLorD ThaiLanD 6 6
50º Dspol OSneutros 6 1
51º GIFT Equador 6 9
52º IVeryNiceBr Knight 6 1
53º Pearl Renegados 6 3
54º Saneandre OSneutros 6 0
55º sansa Renegados 6 0
56º VivoStorm Checkmate 6 0
57º Dayane - 5 1
58º Doidao Checkmate 5 0
59º End OSneutros 5 1
60º Karna Renegados 5 0
61º lLordDracula OSneutros 5 5
62º Micalatuca Renegados 5 2
63º Olandez OSneutros 5 1
64º RAZIEL OSneutros 5 0
65º 0hu0 - 4 0
66º 0viv0 LiverpooL 4 0
67º Beck Renegados 4 1
68º BRAMA BlessedWarriors 4 0
69º DoidoStorm Checkmate 4 0
70º Goku Maniacos 4 1
71º Google ThaiLanD 4 3
72º HellBlazer Overdose 4 0
73º Koco - 4 0
74º Rukia Exaltados 4 3
75º TH0R Equador 4 0
76º 1113 Renegados 3 2
77º 1516 Renegados 3 0
78º Asus - 3 0
79º BixoPreto - 3 0
80º DeMeTeR ThaiLanD 3 1
81º EXIT Knight 3 0
82º Gari Renegados 3 0
83º i3UM3LE3EE ThaiLanD 3 0
84º lemra pips 3 1
85º Micalateia Renegados 3 0
86º minfa laugh 3 0
87º MzO1 SmilingCoffin 3 0
88º Panel ThaiLanD 3 3
89º Shogun Renegados 3 2
90º Tesla - 3 3
91º tt6 Renegados 3 0
92º XxM4T4D0RxX UzFolgados 3 0
93º 003 Checkmate 2 0
94º Ant3 ThaiLanD 2 2
95º Channel ThaiLanD 2 1
96º Dell5 ThaiLanD 2 0
97º DieMFDie WarriorSociety 2 0
98º Doido Checkmate 2 0
99º Dragon Checkmate 2 0
100º Drata Renegados 2 0
1º   Jota 152 pvps
2º   Lolo 135 pvps
3º   AtoMz 85 pvps
1º   Haku 87 pks
2º   SpellRolla 77 pks
3º   Lolo 59 pks
1º   Renegados lv 11
2º   Legends lv 11
3º   OSneutros lv 11
© 2019 L2Turbo 15x - All rights reserved